FANDOM


About Kampilan ni BathalaEdit

Tagalog: Isang kathang-isip na nobela na tungkol sa kasaysayan, mitolohiya o alamat, salamangka, hiwaga at pakikipagsapalaran ng magkakaibigan na pinangungunahan ni Juanito sa mundong nagpapakita ng angking kayamanan at kultura ng lahing Pilipino. Taglay ang mahiwagang "Kampilan ni Bathala" ay mababago ang takbo ng kanilang kapalaran.

Latest activityEdit


Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

23890121-256-k434314

External LinksEdit

Wattpad: https://www.wattpad.com/story/23890121-ang-kampilan-ni-bathala

Facebook: https://www.facebook.com/kampilannibathala

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.